บริการหลังการขาย

บริการหลังการของเรา

บริษัท Digibionic ไม่เพียงให้บริการเลือกเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพดีเท่านั้น เรายังมีบริการดูแลหลังการขายอย่างครบวงจร เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกคนเพื่อคุณได้เครื่องช่วยฟังที่ดีและเหมาะสมที่สุด

Digibionic บริการปรึกษาหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ นอกจากนี้ เรายังมีบริการปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังหลังการขายเพื่อให้คุณใช้งานเครื่องช่วยฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด มีการรับประกันหลังการขายเพื่อให้ทุกท่านมีความมั่นใจในการใช้งาน หากคุณต้องการอัพเกรดหรือเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังใหม่ เรามีบริการอัพเกรดและมีเครื่องช่วยฟังให้คุณเลือกมากมาย เพื่อให้คุณได้เครื่องช่วยฟังที่ดีขึ้นและมีความสุขกับการใช้งานมากกว่าเดิม

การรับประกันจาก Mimitakara®

การซื้อเครื่องช่วยฟังคือการตัดสินใจที่สำคัญของลูกค้าทุกท่าน เรามุ่งมั่นเพื่อส่งมอบความมั่นใจและสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
เครื่องช่วยฟัง Mimitakara เรามีการรับประกันเพื่อให้คุณมั่นใจ อุ่นใจ และหมดกังวลตลอดอายุการใช้งาน

การรับประกันทั่วไป

หากผลิตภัณฑ์เกิดความล้มเหลวในระหว่างการใช้งานตามปกติในระยะเวลาการรับประกัน มิมิทาการะบริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดของผลิตภัณฑ์หรือตัวผลิตภัณฑ์ตามดุลยพินิจ ด้วยชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงสภาพสินค้าที่มีฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่าหรือเหนือกว่าชิ้นส่วนเดิมที่ให้มา การรับประกันมีผลเฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ผลิตขึ้นใหม่ในวันที่ซื้อและไม่ได้จำหน่ายตามการใช้งาน ซ่อมแซมใหม่ หรือในขั้นตอนการผลิต โปรดเก็บใบแจ้งหนี้การซื้อเดิมไว้สำหรับการร้องขอบริการในอนาคต การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความล้มเหลวที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การใช้งาน การทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษา อุบัติเหตุ ความเสียหาย การใช้งานในทางที่ผิด การละเมิด การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Mimitakara อุปกรณ์เสริมของบุคคลที่สาม การสึกหรอตามปกติ หรือเหตุการณ์ การกระทำอื่นใด ค่าเริ่มต้น หรือการละเว้นที่อยู่นอกการควบคุมของ Mimitakara

ส่วนประกอบทั้งหมดที่ศูนย์บริการ Mimitakara ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจะอยู่ภายใต้การรับประกันเป็นเวลาสามเดือนหรือตามระยะเวลาการรับประกันที่เหลือ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกี่ยวข้อง

ศูนย์ซ่อมอาจกู้คืนระบบปฏิบัติการที่กำหนดค่าไว้แต่เดิมซึ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม Mimitakara จะไม่กู้คืนหรือถ่ายโอนข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ จากสื่อบันทึกข้อมูลดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม ข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดอาจถูกลบอย่างถาวร หากผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การรับประกัน คุณตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในชิ้นส่วนที่ชำรุดที่ถูกเปลี่ยน และชิ้นส่วนดังกล่าวจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Mimitakara โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาการรับประกัน

การรับประกันของผู้ผลิต 1 ปี: เริ่มต้นหลังจากจัดส่งคำสั่งซื้อและสิ้นสุดหลังจากหนึ่งปี (365 วัน) โปรดทราบว่าการรับประกันหนึ่งปีจะคำนวณจากการซื้อคำสั่งซื้อครั้งแรกและไม่ได้เริ่มต้นใหม่พร้อมกับการเปลี่ยนสินค้า หากไม่มีหลักฐานการซื้อ วันที่ของผู้ผลิตที่บันทึกโดย Mimitakara จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของระยะเวลาการรับประกัน

การรับประกันนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง?

การรับประกันนี้ใช้กับเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์เสริม Mimitakara ทั้งหมดที่ซื้อจากเว็บไซต์ Mimitakara และครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานปกติในช่วงระยะเวลาการรับประกัน

การเปลี่ยน / คืนสินค้า

ทำอย่างไร? นานแค่ไหนที่ฉันจะได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยน?
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการคืนหรือเปลี่ยน ดูสาขา Digibionic ของเรา คลิก!

ข้อยกเว้นจากบริการการรับประกัน

Mimitakara การรับประกันครอบคลุมเฉพาะปัญหาทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันและภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติเท่านั้น ใช้ไม่ได้กับความเสียหายหรือสถานการณ์ที่เกิดจากลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ซ่อมแซม และ/หรือดัดแปลงโดยบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เสริมมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือลบออก
 • ซีลการรับประกันชำรุดหรือเปลี่ยนแปลง
 • ล้าสมัย
 • ความเสียหาย (โดยบังเอิญหรืออย่างอื่น) ต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและฟังก์ชัน เช่น สนิม การเปลี่ยนแปลงสี พื้นผิว หรือการตกแต่ง การสึกหรอ และการเสื่อมสภาพทีละน้อย
 • ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสงคราม การก่อการร้าย ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ในทางที่ผิดโดยเจตนาหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ การใช้ในทางที่ผิด การละเลย หรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานภายใต้สภาวะที่ผิดปกติ
 • ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสม หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไฟฟ้าขัดข้องภายนอกหรืออุบัติเหตุใดๆ
 • ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานนอกเหนือการปฏิบัติงาน พารามิเตอร์การจัดเก็บ หรือรายละเอียดสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
 • ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศูนย์ซ่อมบุคคลที่สาม
 • การใช้งานไม่ได้หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เนื่องจากการปนเปื้อนด้วยสารอันตราย โรค สัตว์รบกวน หรือรังสี
 • การฉ้อโกง การโจรกรรม การหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือความเสียหาย/สถานการณ์ที่เป็นอันตรายที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจของลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์:

 • อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนและใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำที่ให้ไว้
 • อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเมื่อชาร์จเต็มและปิดแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างไม่ได้ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลานาน
 • เก็บบรรจุภัณฑ์เดิมไว้ ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งคืนสินค้าเพื่อการซ่อมแซม บรรจุภัณฑ์เดิมจะช่วยป้องกันระหว่างการขนส่งได้ดีขึ้น
 • โปรดตรวจสอบคู่มือและเว็บไซต์ Mimitakara เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Mimitakara:

 • อธิบายปัญหาอย่างชัดเจนและครอบคลุมติดต่อได้ที่
 • ระบุใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดทราบ: Mimitakara ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต้นฉบับ หากไม่มีเอกสารที่ร้องขอเพื่อตรวจสอบการรับประกัน วันที่ผลิตสินค้าตามที่มิมิทาการาบันทึกไว้จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของระยะเวลาการรับประกัน
 • บรรจุผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและแข็งแรง บรรจุภัณฑ์เดิมอาจเป็นประโยชน์เพื่อการนี้ ไม่ว่าในกรณีใด บรรจุภัณฑ์ควรเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
 • ใช้กล่องแข็งที่มีฝาปิดไม่เสียหาย
 • ลบฉลาก ตัวบ่งชี้วัตถุอันตราย และเครื่องหมายการจัดส่งอื่นๆ ก่อนหน้านี้บนกล่องที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
 • ห่อสินค้าทั้งหมดแยกกัน
 • ใช้วัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม
 • ใช้เทปเนื้อแน่นที่ออกแบบมาสำหรับการขนส่ง
 • อย่าใช้เชือกหรือกระดาษพันทับ
 • ใช้ป้ายกำกับที่อยู่เดียวที่แสดงข้อมูลการจัดส่งและการคืนสินค้าที่สมบูรณ์อย่างชัดเจน
 • วางฉลากที่อยู่ซ้ำไว้ในบรรจุภัณฑ์
 • กรุณาอย่าส่งสิ่งอื่นใดนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มิมิตะการะจะร้องขอเป็นการเฉพาะ มิมิทาการะจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือการทำลายสิ่งของภายในบรรจุภัณฑ์

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในการรับประกันนี้และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต มิมิทาการะจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องอันเป็นผลจากการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรจริงหรือที่คาดหวัง (รวมถึงการสูญเสียผลกำไรจากสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียเงินออมที่คาดหวัง การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียความปรารถนาดี; การสูญเสียชื่อเสียง การสูญหาย เสียหาย หรือเสียหายของข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใด ๆ ในการกู้คืนหรือทำซ้ำข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้หรือใช้กับผลิตภัณฑ์ ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ใช้กับการเรียกร้องการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามกฎหมายใด ๆ สำหรับการกระทำและ/หรือการละเว้นโดยเจตนาและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดย Mimitakara เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ในขอบเขตที่เขตอำนาจศาลดังกล่าวควบคุมการรับประกันนี้ ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่มีผลกับคุณ

กรณีที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

การส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์ซ่อม Mimitakara ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณ มิมิตะการะขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับประกันและการร้องขอบริการการรับประกันของคุณ หากระยะเวลาการรับประกันสิ้นสุดลงหรือมีข้อยกเว้นใดๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ คำขอของคุณจะถือว่าไม่อยู่ในการรับประกัน (“OOW”) หากคำขอบริการของคุณคือ OOW คุณจะได้รับรายการค่าบริการพร้อมข้อเสนอการซ่อมแซม ซึ่งคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้ หากคุณยอมรับการซ่อมแซม เราจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับค่าแรงซ่อม อะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ระบุไว้ในรายการค่าบริการ คุณต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ การซ่อมแซมจะเสร็จสิ้นหลังจากชำระใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น

ทรัพย์สินที่ถูกทิ้งร้าง

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่แล้ว หรือหากคุณไม่ยอมรับข้อเสนอการซ่อม มิมิตะการะจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซม/เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามวิธีการที่ตกลงกันไว้ หากคุณไม่มารับผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือหากไม่สามารถจัดส่งตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้ มิมิตะการะจะส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้เมื่อขอรับบริการ หากคุณยังคงไม่มารับสินค้าภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่แจ้ง มิมิตะการะขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณรวมทั้งค่าจัดเก็บ เพื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสิทธิตามกฎหมายในการยึดหน่วงสำหรับค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระ การรับประกันและการสนับสนุนระหว่างประเทศ การรับประกันใช้เฉพาะในประเทศที่ซื้อเท่านั้น

การรับประกันและการสนับสนุนระหว่างประเทศ

การรับประกันใช้เฉพาะในประเทศที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

การปรับเครื่องช่วยฟังตลอดอายุการใช้งาน

 • หากเสียงที่ได้ยินจากเครื่องช่วยฟังไม่ชัด ฟังไม่ถนัด เพื่อให้คุณมั่นใจว่าสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเรามีบริการปรับเสียงแต่ละความถี่ให้เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์การได้ยิน Digibionic ได้ทุกสาขา
 • หากท่านอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทางมาที่ศูนย์การได้ยิน Digibionic ทางเรามีบริการปรับการได้ยินระยะไกลโดยผู้เชี่ยวชาญให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันทีที่คุณต้องการ เพื่อความสะดวกและการปรับการได้ยินได้ทันเวลา สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังตลอดการใช้งาน

Digibionic บริการปรึกษาปัญหาการได้ยิน ทดสอบการได้ยินฟรี บริการหลังการขายครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องช่วยฟังของคุณ บริการบำรุงรักษาฟรีตลอดการใช้งาน นัดทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังทุกๆ 2 เดือน อบไล่ความชื้นฆ่าเชื้อ เปลี่ยนอุปกรณ์ท่อนำเสียง (BTE) และจุกหูฟัง เปลี่ยนแผ่นกรองสิ่งอุดตัน (RIC, CIC, ITC) พร้อมเปลี่ยนถ่านให้ฟรี และสามารถปรับแต่งเสียงเครื่องช่วยฟังได้ตลอดการใช้งานเมื่อคุณต้องการ หรือทดสอบการได้ยินประจำปีฟรีเพื่อให้คุณใช้งานเครื่องช่วยฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ติดต่อเรา

บทความน่าสนใจ

แลกเครื่องเก่า ลดสูงสุด 5,000.-

เก่าแลกใหม่ อัพเกรดเครื่องช่วยฟังของคุณ เพียงนำเครื่องช่วยฟังของคุณมาแลกกับเรารับส่วนลดสูงสุดถึง 5,000 บาท*

การเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม

Digibionic ให้บริการการตรวจสอบการได้ยินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และช่วยคัดเลือกเครื่องช่วยฟังให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ยืดอายุเครื่องช่วยฟังได้อย่างไร?

เครื่องช่วยฟังมีสิ่งสกปรกอุดตัน จะส่งผลทำให้เครื่องช่วยฟังไม่มีเสียงซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานของเครื่องช่วยฟัง 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save