"มือใหม่ต้องดู" คำแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญช่วยเลือกเครื่องช่วยฟัง
ยอดนิยมล่าสุดปี 2567

3 วิธีในการเลือกเครื่องช่วยฟัง 

     เครื่องช่วยฟังที่ราคาแพงมีคุณสมบัติมากมาย แต่เครื่องช่วยฟังราคาแพงอาจไม่เหมาะกับคุณ! การเลือกเครื่องช่วยฟังไม่ได้เกี่ยวกับราคาของเครื่องช่วยฟัง แต่เกี่ยวกับการหาเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม เมื่อเลือกเครื่องช่วยฟัง คุณสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมตามสภาพการได้ยินและความสบายในการสวมใส่เครื่องช่วยฟัง 

เมื่อเลือกเครื่องช่วยฟังควรคำนึงถึงหลักการ 3 ประการ  

เมื่อเลือกเครื่องช่วยฟังเราสามารถประเมินประเภทและลักษณะของเครื่องช่วยฟังที่เราต้องการได้จาก 3 หลัก ดังนี้ สภาพการได้ยิน ความต้องการในชีวิต และผลการฟัง

3 หลักการที่ควรคำนึงก่อนเลือกเครื่องช่วยฟัง 

สภาพการได้ยินของผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง 

 • สภาพของช่องหู 
 • อายุ 
 • ระดับการได้ยิน

ความต้องการใช้เครื่องช่วยฟังและสิ่งแวดล้อม 

 • สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
 • ข้อกําหนดการใช้งาน

ลักษณะและการทำงานของเครื่องช่วยฟัง

 • รูปทรงเครื่องช่วยฟัง 
 • ลองใช้เครื่องช่วยฟังในสถานที่จริงและสัมผัสประสบการณ์ 

ความบกพร่องทางการได้ยินและภาวะการได้ยิน 

 • สภาพของช่องหู 

หากช่องหูอักเสบบ่อยและมีหนองไหล เช่น ผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกควรหลีกเลี่ยงการเลือกเครื่องช่วยฟังชนิดใส่ในหู เนื่องจากเครื่องช่วยฟังอาจเสียหายได้ง่าย ในขณะเดียวกันขนาดของช่องหูก็จะส่งผลต่อการเลือกเครื่องช่วยฟังเช่นกัน 

 • อายุ 

เมื่อสวมเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุจำเป็นต้องพิจารณาการประสานงานของการมองเห็นและการเคลื่อนไหวของมือ และขอแนะนําให้เลือกเครื่องช่วยฟังแบบเกี่ยวหูหรือเครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟได้  

 • ระดับการได้ยิน 

การสูญเสียการได้ยินรวมถึงการสูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด และการเสื่อมสภาพของการได้ยินซึ่งระดับของการสูญเสียการได้ยินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับเล็กน้อย ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง ระดับการสูญเสียการได้ยินที่แตกต่างกันในหูข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ดังนั้นประเภทและลักษณะของเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับการสูญเสียการได้ยินในระดับปานกลางถึงรุนแรงจะมีขนาดใหญ่ ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้งาน 

 • สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 

ผู้ที่มักทำกิจกรรมกลางแจ้งและในร่ม มีวิถีชีวิตที่หลากหลายควรเลือกเครื่องช่วยฟังที่ใช้งานได้หลากหลายและมีการประมวลผลเสียงที่ละเอียดอ่อนกว่า สำหรับผู้ที่มีทำกิจกรรมแบบคงที่ เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่แต่บ้าน พวกเขาสามารถเลือกใช้เครื่องช่วยฟังที่สวมใส่สบายพร้อมฟฟังก์ชันพื้นฐาน 

 • ข้อกําหนดการใช้งาน 

ความต้องการในการดำรงชีวิตของผู้สวมใส่ยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการเลือกการทำงานของเครื่องช่วยฟังได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เด็กนักเรียน คนทํางาน หรือผู้เกษียณอายุจะต้องการฟังก์ชันเครื่องช่วยฟังที่แตกต่างกัน ลักษณะและการทำงานของเครื่องช่วยฟัง 

 • รูปทรงเครื่องช่วยฟัง 

ลักษณะของเครื่องช่วยฟังสามารถแบ่งออกเป็นเครื่องช่วยฟังแบบพกพา เครื่องช่วยฟังชนิดใส่ในหูและเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหู โดยทั่วไป สามารถเลือกรูปทรงเครื่องช่วยฟังที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ยังมีบางรูปแบบที่ต้องพิจารณาสำหรับการสูญเสียการได้ยิน เช่น เครื่องใส่ในหูมีข้อจำกัดเหมาะสำหรับผู้ที่มีสภาพหูแห้ง 

 • ลองใช้เครื่องช่วยฟังในสถานที่จริงและสัมผัสประสบการณ์ 

เครื่องช่วยฟังมีฟังก์ชันที่หลากหลาย และคุณภาพเสียงจะแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อของเครื่องช่วยฟัง แนะนําให้คุณลองใช้เครื่องช่วยฟังก่อนที่คุณจะซื้อเพื่อให้ได้รู้เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ ในขณะเดียวกันความสะดวกสบายในการสวมใสก็เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเช่นกัน 

“ เมื่อเลือกเครื่องช่วยฟัง ขอแนะนําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลการได้ยินมืออาชีพและนักโสตสัมผัสวิทยาช่วยแนะนํา

และปรับเครื่องช่วยฟังตามการประเมินโดยรวมเพื่อให้ได้ผลการสวมใส่ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ ” 

แนะนําเครื่องช่วยฟังให้เข้าใจในครั้งเดียว! ตารางเปรียบเทียบเครื่องช่วยฟังประเภทต่างๆ

   เมื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟังครั้งแรกและไม่คุ้นเคยกับข้อมูลเครื่องช่วยฟังมากมาย ตั้งแต่รูปลักษณ์ของเครื่องช่วยฟัง คุณสมบัติของเครื่องช่วยฟัง ไปจนถึงราคาเครื่องช่วยฟัง และข้อดีข้อเสียที่เป็นไปได้ของเครื่องช่วยฟังทั่วไป Digibionic จะช่วยคุณแนะนําเครื่องช่วยฟังให้เข้าใจในครั้งเดียว! สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกเครื่องช่วยฟังได้

ประเภทของเครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียงเหมาะสำหรับคุณสมบัติช่วงราคา
เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก

มีแนวโน้มที่จะมีเสียงรบกวน

ใช้งานง่าย

เล็กน้อย-ปานกลาง**980 – 5,980
เครื่องช่วยฟังดิจิตอลแบบแมนนวล

มีฟังก์ชันการประมวลผลเสียงรบกวนขั้นพื้นฐาน

ใช้งานง่ายปรับเสียงได้หลายระดับ

เล็กน้อย-รุนแรง**5,980 – 8,800
เครื่องช่วยฟังดิจิตอลใส่ในหู

ปรับแต่งคุณภาพเสียงได้ตามความถี่

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเสียงด้วยตนเองได้ผ่านแอพพลิเคชัน

เหมาะสำหรับผู้ที่มีสภาพหูแห้ง

ปานกลาง-รุนแรง***12,000  –  25,000
คล้องหลังหู

ปรับแต่งคุณภาพเสียงได้ตามความถี่

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเสียงด้วยตนเองได้ผ่านแอพพลิเคชัน

ปรับระดับเสียงที่ตัวเครื่องได้

เครื่องช่วยฟังดิจิตอลบลูทูธใส่ในหู

ปรับแต่งด้วยตนเองได้ผ่านแอพพลิเคชัน

เชื่อมต่อฟังก์ชันบลูทูธ สตรีมเสียง

ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดดีที่สุดในที่มีเสียงรบกวน

ปานกลาง-รุนแรง*****

30,000 ขึ้นไป

(Digibionic มีจำหน่ายรุ่นบลูทูธหนึ่งเดียวในไทย ในราคา  5,000 – 9,000 )

คล้องหลังหู

ปรับแต่งด้วยตนเองได้ผ่านแอพพลิเคชัน

เชื่อมต่อฟังก์ชันบลูทูธ สตรีมเสียง

ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดดีที่สุดในที่มีเสียงรบกวน

ปรับระดับเสียงที่ตัวเครื่องได้

สอนวิธีทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องช่วยฟังของคุณ 

     ก่อนเลือกเครื่องช่วยฟัง มาทำความเข้าใจการใช้ฟังก์ชันเครื่องช่วยฟัง 6 อย่างกันก่อน! นอกจากคุณสมบัติเครื่องช่วยฟังแล้ว คุณยังสามารถเลือกรูปทรงและสีต่างๆ ของเครื่องช่วยฟังได้อีกด้วย (ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับของเครื่องช่วยฟัง มีรายการต่างๆ ให้เลือก และไม่ใช่ทุกฟังก์ชันที่เข้ากันได้กับเครื่องช่วยฟังแต่ละเครื่อง) 

 • ฟังก์ชันการชาร์จ 

เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟได้: เพียงใส่ไว้ในเครื่องชาร์จทุกวันก่อนนอน นอกจากนี้ยังมีเคสชาร์จเครื่องช่วยฟังแบบพกพา คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

 • การตัดเสียงรบกวน 

ตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างและลดที่ความถี่เฉพาะ 

 • ไมโครโฟนทิศทาง 

เน้นเสียงด้านหน้าโดยตรงและลดเสียงด้านหลังเพื่อเพิ่มความรู้สึกในการสนทนา 

 • ฟังก์ชันควบคุมเสียงรบกวนรอบข้าง 

เครื่องช่วยฟังมีการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายแบบ รวมถึงในร่มที่เงียบสงบหรือกลางแจ้งที่มีเสียงดัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ 

 • ฟังก์ชันอินพุตเสียงโดยตรง 

การสตรีม Bluetooth และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟนหรือทีวีเพื่อส่งเสียงไปยังเครื่องช่วยฟัง 

 • การใช้งานและการปรับแต่งที่หลากหลาย 

มีฟังก์ชันบันทึกข้อมูลและหน่วยความจําซึ่งสามารถปรับเครื่องช่วยฟังตามความชอบส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เมื่อใช้เครื่องช่วยฟัง คุณสามารถใช้ควบคู่กับแอพพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้  

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม

บริการของเรา

✅ ใส่ใจ ✅ เชี่ยวชาญ ✅ คุ้มค่า
พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบด้านการได้ยินโดยมีห้องระบบปิดพิเศษที่ได้มาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังให้คำแนะนำเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมที่สุดให้ทุกท่านได้กลับมาได้ยินเสียงที่ไพเราะอีกครั้ง
 
✅ การบริการที่ครบวงจร ✅ พร้อมให้บริการทดสอบการได้ยินฟรี ✅ ทดลองเครื่องช่วยฟังก่อนซื้อฟรี
✅ พร้อมบริการตลอดหลังการขาย ✅ บริการฟรีถึงบ้าน

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติมคลิก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save